Αντωνία Καλουπτσή

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια


Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο,

παρέχεται η δυνατότητα online συνεδριών


"Τα μάτια που συννεφιάζουν με τη νοσταλγία του παρελθόντος ή με το φόβο του μέλλοντος, περιορίζουν την όραση και δεν αφήνουν πολλές ευκαιρίες για ωρίμανση και αλλαγή." Virginia Satir

"Αυτός που έχει ένα γιατί για να ζήσει μπορεί να υπομείνει σχεδόν το κάθε πώς." Friedrich Nietzsche

"Η μέριμνα ενός ανθρώπου για το άξιο λόγου της ζωής είναι μια υπαρξιακή αγωνία αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ψυχική ασθένεια." Victor Frankl

"Η ψυχική υγεία βασίζεται σε έναν ορισμένο βαθμό έντασης, την ένταση ανάμεσα σε ότι έχεις επιτύχει ήδη και σε ότι οφείλεις ακόμη να επιτύχεις ή στο χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είσαι και σε αυτό που θα όφειλες να είσαι." Victor Frankl