Μετέχουμε στην ιστορία μας είτε το επιλέξουμε είτε όχι. Αν όμως το επιλέξουμε έχουμε και λόγο πάνω της. Και είναι λόγος με στίγμα.

Διαβάστε περισσότερα