θεραπευτικεσ ομαδεσ

Λόγω των εξελίξεων όλες οι ομαδικές συναντήσεις έχουν αναβληθεί. Σύντομα θα έχουμε την δυνατότητα να ξανά βρεθούμε.. 
Εύχομαι να μην χάσουμε την επιθυμία για μοίρασμα και ομαδική συμπόρευση.