Αντωνία Καλουπτσή

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια


Συμβουλευτική Γονέων


Η πορεία προς την γονεϊκότητα είναι γεμάτη αγωνία, αδημονία και ευθύνη. Το πως ο καθένας θα υπάρξει ως γονιός φαίνεται να έχει άμεση σχέση με το πως υπήρξαν οι γονείς του απέναντι του.
Μέσα στην οικογενειακή πραγματικότητα, καθημερινά αναδύονται προβληματισμοί, αγωνίες, προκύπτουν αντιπαραθέσεις που ζητούν επιτακτικά από τους γονείς την υπέρβαση των μέχρι τώρα ισχύοντων κανόνων και την εξεύρεση καινούργιων τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων και συγχρόνως την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας, αποδοχής και χαράς.
Η σχέση που δημιουργείται με το καινούργιο μέλος της οικογένειας, ορίζεται ως το απόλυτο ζητούμενο. Σχέση σε νέες βάσεις, απαλλαγμένη από βαρίδια του παρελθόντος. Μια στροφή στην νέα ζωή που περιμένει από τους γονείς της να της δείξουν τον κόσμο και τον τρόπο να υπάρχει μέσα σε αυτόν.

"Τα ζωντανά πλάσματα έχουν την τάση να ενώνονται, να εδραιώνουν συνδέσεις, να ζουν το ένα μέσα στο άλλο, να επιστρέφουν σε πρότερους διακανονισμούς, να τα πηγαίνουν καλά όπου είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο τρόπος του κόσμου" Lewis Thomas