Αντωνία Καλουπτσή

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια


Online Ψυχοθεραπεία


Σε αρκετές περιπτώσεις, η πρόσβαση σε κάποιον ψυχολόγο δεν είναι εφικτή. Είτε λόγω τόπου διαμονής, είτε λόγω σπουδών είτε λόγω προβλημάτων υγείας κάποιοι αδυνατούν να επισκεφτούν κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε προβλήματα σημαντικά για τους ίδιους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, και πάντα με γνώμονα ότι κανείς δεν θα πρέπει να στερείται το δικαίωμα του στην ψυχοθεραπεία, η θεραπευτική διαδικασία γίνεται online.
Οι προκλήσεις είναι αρκετές, καθώς η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία δεν υποκαθίσταται. Αλλά ο σεβασμός στην θεραπευτική διεργασία σε συνδυασμό με την προσωπική δέσμευση του καθενός για εξέλιξη αποτελούν τα κριτήρια για μια επιτυχημένη θεραπευτική σχέση.

""Εκεί που οι συνθήκες ξεπερνούν τις δυνατότητες των ανθρώπων, οι άνθρωποι δημιουργούν καινούργιες δυνατότητες"" ΑΚ