Αντωνία Καλουπτσή

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια


Διαχείριση Διαζυγίου


Ο τερματισμός μιας σχέσης ποτέ δεν είναι εύκολος. Η διαχείριση όλων των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτόν καθώς επίσης και η προσαρμογή στην καινούργια πραγματικότητα απαιτεί εσωτερικές διεργασίες και είναι πηγή πόνου, θλίψης και προβληματισμού.
Όταν όμως, μέσα στην σχέση υπάρχουν και παιδιά, η διαχείριση όλων αυτών γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη καθώς προτεραιότητα σε αυτή τη φάση έχει πρωτίστως η καλύτερη προσαρμογή των παιδιών στην νέα πραγματικότητα.
Σε αυτή την φάση οι γονείς, καλούνται να ξεφύγουν από τις προσωπικές τους διαμάχες και να δράσουν για το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών τους. Ενώ η σχέση τους τερματίζεται, εξακολουθούν να είναι γονείς και να έχουν ακριβώς τις ίδιες ευθύνες.
Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβουλευτική γονέων που αποφασίζουν να χωρίσουν, μπορεί να είναι άκρως βοηθητική τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ίδιους. Σε μία καινούργια πραγματικότητα, καλείται το κάθε μέλος της μέχρι τώρα οικογένειας να βρει τον τρόπο να υπάρχει και να δημιουργήσει εκ νέου σχέσεις εμπιστοσύνης και ασφάλειας με διαφορετικό τρόπο.

"Η τελειότητα του ανθρώπου έγκειται στο ότι μπορεί να ανακαλύπτει τις ατέλειες του" Άγιος Αυγουστίνος