Αντωνία Καλουπτσή

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια


Ατομική Ψυχοθεραπεία


Η Ατομική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια δυναμική διεργασία. Μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και αποδοχής, ο θεραπευόμενος καλείται με ασφάλεια να μιλήσει για την ιστορία του, να την κατανοήσει και να στοχοθετήσει το μέλλον.
Μαθημένοι τρόποι συνδιαλλαγής και σχετίζεσθε επαναδιαπραγματεύονται. Βαθύτεροι φόβοι λεκτικοποιούνται και εξανθρωπίζονται, κρυφές γωνιές φωτίζονται, επιθυμίες αναγνωρίζονται, επώδυνα βιώματα νοηματοδοτούνται, δυσκολίες αναγνωρίζονται, δοσμένοι ρόλοι γκρεμίζονται.
Σε μια σχέση αποδοχής του προσώπου και εμπιστοσύνης στο δυναμικό του, στόχος ορίζεται η καλύτερη αυτογνωσία που πλέον θα εμπεριέχει την αυτοαποδοχή ως αυτονόητη και όχι ως απαραίτητη.
Ο θεραπευόμενος διέρχεται από ένα δρόμο ο οποίος σταδιακά αλλάζει όψη. Τα δοσμένα από την οικογένεια σταματούν να έχουν τόση βαρύτητα και η ευθύνη για την προσωπική συνέχιση της πορείας κινητοποιεί την διεργασία διαφοροποίησης και το χτίσιμο του αυθεντικού εαυτού.

"Όποια και αν είναι η κληρονομία μας, διαφορετικούς από τους άλλους μας κάνει ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σ’αυτήν και ο τρόπος με τον οποίο την χρησιμοποιούμε" Virginia Satir