Αντωνία Καλουπτσή

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια


Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Ο άνθρωπος, όντας ον με συνείδηση της πραγματικότητας, της ιστορίας του, του ανήκειν σε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο, καλείται να βρει την δική του προσωπική ταυτότητα, δίνοντας νόημα στις εμπειρίες του, δοκιμάζοντας και ανακαλύπτοντας ο ίδιος τις λύσεις που ταιριάζουν στην δική του θεώρηση.

Η Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ταξίδι μέσα στον εαυτό με στόχο ο θεραπευόμενος να γίνει πιο ξεκάθαρος, πιο συνειδητοποιημένος και ικανότερος στο να κατανοεί τον εαυτό του και τον κόσμο των άλλων ανθρώπων.

Σε μια πορεία εκ νέου νοηματοδότησης και θεώρησης της προσωπικής του ιστορίας, αποκτά δεξιότητες ζωής, δεσμεύεται για την πορεία που θέλει να έχει στην ζωή του ενώ παράλληλα μαθαίνει να αναγνωρίζει τις βαθύτερες επιθυμίες του και να αντέχει τις ματαιώσεις, έχοντας αναλάβει την ευθύνη της πορείας του.

Συστημική Ψυχοθεραπεία

Ατομική παθολογία ή αποτέλεσμα δυσλειτουργικής σχέσης; Ατομικό σύμπτωμα ή έκφραση δυσφορίας προς το περιβάλλον; Ανικανότητα για σύναψη υγιών σχέσεων ή δυσκολία στην εγγύτητα;

Σύμφωνα με την Συστημική Θεώρηση, η συμπεριφορά μας αποτελεί την έκφραση του τρόπου που έχουμε μάθει να σχετιζόμαστε τόσο με τον εαυτό μας όσο και με το περιβάλλον μας. Σε μια σχέση, ένα σύστημα, μια οικογένεια, ο καθένας αναλαμβάνει τον ρόλο που εξυπηρετεί σε δεδομένη στιγμή την καλύτερη λειτουργία της σχέσης και του συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, οι συνέπειες είναι η δυσλειτουργία και η δυσφορία οι οποίες εκφράζονται με όρους παθολογίας ατόμου.

Η παρέμβαση τότε, δεν μπορεί να εστιάσει στο άτομο που φέρεται ως προβληματικό αλλά στις σχέσεις και τους τρόπους αλληλεπίδρασης που έχουν εγκατασταθεί και έχουν ως αποτέλεσμα την έκφραση παθολογίας σε ατομικό επίπεδο.

Το αποτέλεσμα από την μια είναι η ανακούφιση του προσώπου που έχει φορτωθεί όλο το πρόβλημα, αλλά και η σφαιρική και πολύπλευρη αντιμετώπιση των παραγόντων που οδήγησαν σε αυτό.

Υπαρξιακή Συστημική Ψυχοθεραπεία

Μέσα από μια διεργασία, όπου το πρόσωπο, δεν είναι αποκομμένο από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και λειτουργεί καθημερινά, ανακαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους το ίδιο συντελεί στην δημιουργία πανομοιότυπων μοτίβων ματαίωσης και δυσλειτουργίας ενώ συγχρόνως επεξεργάζεται το βαθύτερο νόημα των εμπειριών του και αναλαμβάνει την ευθύνη της συνέχισης της ζωής του πέραν πλέον από τα στενά πλαίσια των μαθημένων επιλογών.

Ιατρική Ψυχολογία

Η σύγχρονη έρευνα έχει αναδείξει με τον εμφανή τρόπο, την τριπλή διάσταση του ανθρώπου ως βιο-ψυχο-κοινωνικό ον. Καμία διάσταση δεν μπορεί να αποκοπεί και να εξεταστεί ανεξάρτητα από την άλλη. Η Ιατρική Ψυχολογία είναι ο τομέας της Ψυχολογίας που μελετά την αμφίδρομη σχέσης ψυχής, σώματος και περιβάλλοντος. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποια είναι η αιτία μιας ασθένειας (ψυχικής ή σωματικής) αλλά πως αλληλοεπιδρούν σωματικές και ψυχικές λειτουργίας σε συνδυασμό με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος τόσο στην αρχή της όσο και στην διαχείριση της. Στόχος είναι ο καλύτερος συνδυασμός θεραπευτικών προσεγγίσεων για την καλύτερη πρόγνωση και πορεία.